Allmänna villkor från och med 2017-08-01

 

  • Starttid 1 timme. Arbetstiden debiteras därefter per påbörjad 30 minutersintervall alternativt fastpris enligt offert.
  • Betala med Swish eller faktura 10 dagar netto.
  • Vi arbetar företrädesvis i centrala Stockholm och söderut inom länet. Därutöver debiteras restid.
  • Vid avbokning via telefon eller mail mindre än 24 timmar innan debiteras hela kostnaden utan möjlighet till RUT-avdrag

 

RUT-avdrag för IT-tjänster

 

Viktigaste punkterna

  • Kunden måste ha fyllt 18 år
  • Kunden måste betala tillräckligt med skatt för att kunna dra av för RUT-arbete
  • Kunden måste bo eller äga bostaden där tjänsten utförs.
  • Kunden kan även få RUT-avdrag för arbete i dina föräldrars bostad om Kunden har betalat för arbetet.
  • ROT- och RUT-avdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. RUT-avdraget får dock bara uppgå till 25 000 kronor för den som inte är 65 år vid 2016 års ingång. Det är Kundens inkomst och hur många andra avdrag Kunden gör som styr hur mycket just Kunden kan få i ROT- och RUT-avdrag. Kunden ansvarar för att alla villkor för ROT- och RUT-avdraget är uppfyllda. Vi kan hjälpa dig kontrollera detta.

 

Länkar till Skatteverkets hemsida för detaljerade villkor

Villkor för att få rutavdrag

Krav för rutavdrag inom Data och IT-tjänster

Uppskatta hur mycket rot- och rutavdrag du har möjlighet att använda

Uppskatta hur mycket avdrag du kan utnyttja

Se hur mycket avdrag du använt