Att skapa ett fungerande nätverk handlar om att installera och få dina klienter, det vill säga din dator, din mobil, surfplatta, smartTV, din musikanläggning, din skrivare och så vidare, att prata med varandra och att vara uppkopplade mot Internet.

Centralt i nätverket är ofta routern som utgör kopplingen utåt mot bredbandet tillika internetanslutningen som distribuerar ut uppkopplingen till de olika klienterna i ditt lokala nätverk, även kallat LAN.

  • Vi hjälper dig att bygga ditt närverk hemma eller på kontoret utifrån dina behov.
  • Du kanske redan har de klienter du behöver eller så funderar du på att bygga ut ditt nätverk.
  • Vi hjälper även till när du behöver komplettera ditt nätverk om det inte fungerar som du tänkt eller om du köpt en ny dator, mobil, skrivare eller musikanläggning och vill attt de ska kunna användas precis så som du vill.
  • Du kanske vill ha tillgång till viss information från din dator hemma när du är ute på fältet och jobbar.

Det finns många fördelar och möjligheter som både effektiviserar ditt arbete och förgyller din vardag på olika sätt. Vi hjälper dig att ta vara på dem.

 

Välkommen att kontakta oss för det lilla eller stora nätverksprojektet.

 

Ordlista:

  • LAN:  (Local-Area Network)  Ett lokalt nätverk som är begränsat till ytan, till exempel i ditt hem, en fastighet eller kontor.´
  • WAN: (Wide-Area Network) ett större och geografiskt spritt nätverk till exempel, extranet eller hela Internet.
  • Hårdvara: De fysiska produkterna, klienterna du använder i ditt nätverk. till exempel en dator eller en mobil.
  • Klient:  är ibland en hårdvara till exempel en dator eller en surfplatta. en klien kan även vara ett program till exempel en mailklient.