Säkerhetskopiering bör ingå som rutin i din dataadministration. Under åren hinner du förmodligen skapa ett stort antal filer som är viktiga och värdefulla för dig, din familj eller ditt företag. 

Säkerhetkopiering innebär oftast att du kopierar och lagrar dina filer, det vill säga  dina dokument, bilder, videos på ett lagringsmedium som är separerat från arbetsdatorn där filerna skapas. Kopiorna kan lagras på USB-minnen, en extern hårddisk eller en annan dator. Du kan även lagra dina kopierade filer på olika så kallade molntjtänster som finns tillängliga via Internet. Då har du dessutom åtkomst till dina filer från webben, via dina mobila enheter.

Idén med Säkerhetskopieringen är att du ska kunna återskapa och återställa dina filer om något inträffar som skadar, raderar eller gör dina filer otillgängliga på grund av skada på dina hårdvaror. Säkerhetskopiering och lagring är även ett sätt att avlasta din dator när mängden data växer.

 

Hempati hjälper dig att skapa rutiner och föreslå metoder som passar dig att lagra och säkerhetskopiera.

Kontakta oss idag så träffas vi och undersöker vi den bästa lösningen för dig.